Dergi Hakkında
21 Haziran 2022

Amaç
Anadolu Tıbbı Dergisinin amacı, geleneksel ve tamamlayıcı tıp konularına ilişkin “bilimsel bilgi” üretimini sağlamak, bilimsel bilginin tıbbi alanda uygulamadaki etkinliğini artırmak, bilgi havuzu oluşturmak, tecrübelerin paylaşımını sağlamak ve geleneksel tamamlayıcı tıp alanında çalışan araştırmacıların alana ilişkin bilimsel makale yazma çabalarını arttırmaktır.

Kapsam
Anadolu Tıbbı Dergisi Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığının süreli olarak yayınlanmasını planladığı, bilimsel hakemli akademik bir dergidir. Dergi bünyesinde yer alacak çalışmaların tümü geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanına özgü çalışmalar olması temel koşuldur.